Om Framtidsfrön

Framtidsfrön är en ideell organisation som arbetar med att utveckla det entreprenöriella och hållbara lärandet i hela grundskolan. Sedan 2002 arbetar vi med att stötta skolan i sitt uppdrag att bejaka och utveckla barns inneboende drivkraft, nyfikenhet och kreativitet.

Framtidsfrön har kontor på fyra orter men arbetar nationellt. Vi erbjuder inspiration, läromedel, elevaktiviteter och utbildningar.

Vår Vision