Sätt stopp för falska nyheter!

Passar för: F till åk 9

Områden: Bild, Kemi, Kreativitet, Samhällskunskap, Svenska

Uppdragsgivare:

Företaget

Årskurs F-3

Om företaget/organisationen

Nya Wermlands-Tidningen startade 1836 och är i dag en del av koncernen NWT som ger ut 14 dagstidningar i Värmland, Dalsland och Skaraborg. Tidningarna finns i fysisk och digital upplaga. Det går också att läsa nyheter från samtliga tidningar på deras nyhetssajter.

Moderbolaget ägs av familjen Ander och av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning. NWT:s huvudkontor ligger i Karlstad. Tidningens chefredaktör heter Staffan Ander och ansvarig utgivare är Mikael Rothsten.

Skolklasser är välkomna att göra studiebesök på NWT:s redaktion i Karlstad.

Gör en intresseanmälan här!

Smakprov eller fullt blås!

Logga in för att få tillgång till alla våra läromedel och inspirationsmaterial i fullständigt format. Inte medlem än? Registrera dig helt kostnadsfritt här.

Integritetspolicy

Lärarinfo

NWT har tagit fram en låda med material om källkritik som finns att beställa här.  Skolverket har också matnyttig information om ämnet. Här är Skolverkets guide till källkritik.  Ett annat tips är att ladda ner Lilla Viralgranskaren som tidningen Metro tagit fram. Kontakta NWT för att beställa tidningar till skolan. 

 

Det är ett bra uppdrag för att lära eleverna hur media fungerar, om källkritik och betydelsen av riktig journalistik. När eleverna förklarar för de vuxna hur källkritik går till lär de sig själva på vägen!

 

I detta uppdrag kan du till exempel låta eleverna:

 

 • Fundera över och ta reda på vad som kännetecknar en tillförlitlig källa och varför det är viktigt med kritisk granskning och oberoende journalistik
 • Diskutera vilka medier eleverna konsumerar och vilka lokala aktörer som finns
 • Prata om hur man ska förhålla sig till nyheter som sprids i sociala medier
 • Intervjua sina föräldrar om deras medievanor förr och nu
 • Spela in en film eller ett ljudklipp (till exempel podcast)
 • Skapa en affisch eller en löpsedel
 • Fotografera, måla, rita och skriva texter anpassade till en specifik målgrupp

Övergripande kopplingar till LGR11

2.2 KUNSKAPER – MÅL
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN – MÅL
Skolans mål är att varje elev
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

Ämnesspecifika kopplingar till LGR11

BILD
Bildframställning
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder
Redskap för bildframställning
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
SVENSKA
Läsa och skriva
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar
Tala, lyssna och samtala
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
Språkbruk
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Företaget

Årskurs 4-6

Om företaget/organisationen

Nya Wermlands-Tidningen startade 1836 och är i dag en del av koncernen NWT som ger ut 14 dagstidningar i Värmland, Dalsland och Skaraborg. Tidningarna finns i fysisk och digital upplaga. Det går också att läsa nyheter från samtliga tidningar på deras nyhetssajter.

Moderbolaget ägs av familjen Ander och av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning. NWT:s huvudkontor ligger i Karlstad. Tidningens chefredaktör heter Staffan Ander och ansvarig utgivare är Mikael Rothsten.

Skolklasser är välkomna att göra studiebesök på NWT:s redaktion i Karlstad. Intresseanmälan kan göras här. 

Smakprov eller fullt blås!

Logga in för att få tillgång till alla våra läromedel och inspirationsmaterial i fullständigt format. Inte medlem än? Registrera dig helt kostnadsfritt här.

Integritetspolicy

Lärarinfo

NWT har tagit fram en låda med material om källkritik som finns att beställa här.  Skolverket har också matnyttig information om ämnet. Här är Skolverkets guide till källkritik.  Ett annat tips är att ladda ner Lilla Viralgranskaren som tidningen Metro tagit fram. Kontakta NWT för att beställa tidningar till skolan. 

 

Det är ett bra uppdrag för att lära eleverna hur media fungerar, om källkritik och betydelsen av riktig journalistik. När eleverna förklarar för de vuxna hur källkritik går till lär de sig själva på vägen!

 

I detta uppdrag kan du till exempel låta eleverna:

 

 • Fundera över och ta reda på vad som kännetecknar en tillförlitlig källa och varför det är viktigt med kritisk granskning och oberoende journalistik
 • Diskutera vilka medier eleverna konsumerar och vilka lokala aktörer som finns
 • Prata om hur man ska förhålla sig till nyheter som sprids i sociala medier
 • Intervjua sina föräldrar om deras medievanor förr och nu
 • Spela in en film eller ett ljudklipp (till exempel podcast)
 • Skapa en affisch eller en löpsedel
 • Fotografera, måla, rita och skriva texter anpassade till en specifik målgrupp

Övergripande kopplingar till LGR11

2.2 KUNSKAPER – MÅL
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN – MÅL
Skolans mål är att varje elev
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

Ämnesspecifika kopplingar till LGR11

BILD
Bildframställning
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
Bildanalys
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
SVENSKA
Läsa och skriva
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Tala, lyssna och samtala
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
Berättande texter och sakprosatexter
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Språkbruk
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Informationssökning och källkritik
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Företaget

Årskurs 7-9

Om företaget/organisationen

Nya Wermlands-Tidningen startade 1836 och är i dag en del av koncernen NWT som ger ut 14 dagstidningar i Värmland, Dalsland och Skaraborg. Tidningarna finns i fysisk och digital upplaga. Det går också att läsa nyheter från samtliga tidningar på deras nyhetssajter.

Moderbolaget ägs av familjen Ander och av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning. NWT:s huvudkontor ligger i Karlstad. Tidningens chefredaktör heter Staffan Ander och ansvarig utgivare är Mikael Rothsten.

Skolklasser är välkomna att göra studiebesök på NWT:s redaktion i Karlstad. Intresseanmälan kan göras här. 

Smakprov eller fullt blås!

Logga in för att få tillgång till alla våra läromedel och inspirationsmaterial i fullständigt format. Inte medlem än? Registrera dig helt kostnadsfritt här.

Integritetspolicy

Lärarinfo

NWT har tagit fram en låda med material om källkritik som finns att beställa här.  Skolverket har också matnyttig information om ämnet. Här är Skolverkets guide till källkritik.  Ett annat tips är att ladda ner Lilla Viralgranskaren som tidningen Metro tagit fram. Kontakta NWT för att beställa tidningar till skolan. 

 

Det är ett bra uppdrag för att lära eleverna hur media fungerar, om källkritik och betydelsen av riktig journalistik. När eleverna förklarar för de vuxna hur källkritik går till lär de sig själva på vägen!

 

I detta uppdrag kan du till exempel låta eleverna:

 

 • Fundera över och ta reda på vad som kännetecknar en tillförlitlig källa och varför det är viktigt med kritisk granskning och oberoende journalistik
 • Diskutera vilka medier eleverna konsumerar och vilka lokala aktörer som finns
 • Prata om hur man ska förhålla sig till nyheter som sprids i sociala medier
 • Intervjua sina föräldrar om deras medievanor förr och nu
 • Spela in en film eller ett ljudklipp (till exempel podcast)
 • Skapa en affisch eller en löpsedel
 • Fotografera, måla, rita och skriva texter anpassade till en specifik målgrupp

Övergripande kopplingar till LGR11

2.2 KUNSKAPER – MÅL
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN – MÅL
Skolans mål är att varje elev
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

Ämnesspecifika kopplingar till LGR11

BILD
Bildframställning
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
Bildanalys
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
KEMI
Kemin i vardagen och samhället
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
SAMHÄLLSKUNSKAP
Information och kommunikation
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
Rättigheter och rättskipning
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
SVENSKA
Läsa och skriva
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Tala, lyssna och samtala
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Berättande texter och sakprosatexter
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Språkbruk
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Informationssökning och källkritik
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.