Nya sätt att ta sig över älven!

Passar för: F till åk 9

Områden: Bild, Biologi, Energiresurser, Geografi, Kreativitet, Nya produkter, Samhällskunskap, Teknik, Transporter

Uppdragsgivare:

Företaget

Årskurs F-3

Om företaget/organisationen

Det nya Göteborg ska växa över älven och Älvstranden Utveckling AB är ett företag som jobbar med att utveckla och bygga områden kring Göta älv, både på norra och södra älvstranden på ett hållbart sätt. Målet är att skapa en stad med en blandning av folk där människor kan bo och arbeta under alla faser i livet. För att det ska vara möjligt så måste staden innehålla service såsom förskolor och skolor, äldreomsorg, butiker, restaurangen o.s.v.

Smakprov eller fullt blås!

Logga in för att få tillgång till alla våra läromedel och inspirationsmaterial i fullständigt format. Inte medlem än? Registrera dig helt kostnadsfritt här.

Integritetspolicy

Lärarinfo

I denna uppgift kan du till exempel låta eleverna:

 • Uppfinna nya sätt att ta sig över älven
 • Göra skisser och dokumentera sina idéer
 • Bygga modeller av sina uppfinningar
 • Fundera kring hur man reste förr i tiden
 • Diskutera för- och nackdelar med att åka tåg, bil, buss, båt
 • Lära sig lokalhistoria kring älven
 • Lära sig historia kring transporter

Övergripande kopplingar till LGR11

2.2 KUNSKAPER – MÅL

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN – MÅL

Skolans mål är att varje elev
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

Ämnesspecifika kopplingar till LGR11

BILD
Bildframställning
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder
Redskap för bildframställning
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften
SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
Att leva i världen
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Att undersöka verkligheten
 • Metoder att undersöka söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Företaget

Årskurs 4-6

Om företaget/organisationen

Det nya Göteborg ska växa över älven och Älvstranden Utveckling AB är ett företag som jobbar med att utveckla och bygga områden kring Göta älv, både på norra och södra älvstranden på ett hållbart sätt. Målet är att skapa en stad med en blandning av folk där människor kan bo och arbeta under alla faser i livet. För att det ska vara möjligt så måste staden innehålla service såsom förskolor och skolor, äldreomsorg, butiker, restaurangen o.s.v.

Smakprov eller fullt blås!

Logga in för att få tillgång till alla våra läromedel och inspirationsmaterial i fullständigt format. Inte medlem än? Registrera dig helt kostnadsfritt här.

Integritetspolicy

Lärarinfo

I denna uppgift kan du till exempel låta eleverna:

 • Uppfinna nya sätt att ta sig över älven
 • Göra skisser och dokumentera sina idéer
 • Bygga modeller av sina uppfinningar
 • Fundera kring hur man reste förr i tiden
 • Diskutera för- och nackdelar med att åka tåg, bil, buss, båt
 • Beräkna kostnaden för att genomföra förslagen
 • Lära sig lokalhistoria kring älven
 • Lära sig historia kring transporter

Övergripande kopplingar till LGR11

2.2 KUNSKAPER – MÅL
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN – MÅL
Skolans mål är att varje elev
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

Ämnesspecifika kopplingar till LGR11

BILD
Bildframställning
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
Redskap för bildframställning
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
GEOGRAFI
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Företaget

Årskurs 7-9

Om företaget/organisationen

Det nya Göteborg ska växa över älven och Älvstranden Utveckling AB är ett företag som jobbar med att utveckla och bygga områden kring Göta älv, både på norra och södra älvstranden på ett hållbart sätt. Målet är att skapa en stad med en blandning av folk där människor kan bo och arbeta under alla faser i livet. För att det ska vara möjligt så måste staden innehålla service såsom förskolor och skolor, äldreomsorg, butiker, restaurangen o.s.v.

Smakprov eller fullt blås!

Logga in för att få tillgång till alla våra läromedel och inspirationsmaterial i fullständigt format. Inte medlem än? Registrera dig helt kostnadsfritt här.

Integritetspolicy

Lärarinfo

I denna uppgift kan du till exempel låta eleverna:

 • Uppfinna nya sätt att ta sig över älven
 • Göra skisser och dokumentera sina idéer
 • Bygga modeller av sina uppfinningar
 • Fundera kring hur man reste förr i tiden
 • Diskutera för- och nackdelar med att åka tåg, bil, buss, båt
 • Beräkna kostnaden för att genomföra förslagen
 • Lära sig lokalhistoria kring älven
 • Lära sig historia kring transporter

Övergripande kopplingar till LGR11

2.2 KUNSKAPER – MÅL

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN – MÅL

Skolans mål är att varje elev
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

Ämnesspecifika kopplingar till LGR11

BILD
Bildframställning
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
Redskap för bildframställning
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
BIOLOGI
Natur och samhälle.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
TEKNIK
Teknik, människa, samhälle och miljö
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.