Få fler att hoppa med tåget med SJ!

Passar för: F till åk 9

Områden: Bild, Biologi, Energiresurser, Geografi, Hemkunskap, Klimatförändring, Kreativitet, Samhällskunskap, Svenska, Teknik, Transporter

Uppdragsgivare:

Företaget

Årskurs F-3

Om företaget/organisationen

SJ är ett företag som finns i hela Sverige. Hos oss jobbar 4 000 människor. SJ kör tåg som människor kan åka med. Det är väldigt många som åker med SJ:s tåg varje dag i Sverige.

Smakprov eller fullt blås!

Logga in för att få tillgång till alla våra läromedel och inspirationsmaterial i fullständigt format. Inte medlem än? Registrera dig helt kostnadsfritt här.

Integritetspolicy

Lärarinfo

I denna uppgift kan du till exempel låta eleverna:

 • uppfinna lösningar
 • skriva och rita
 • bygga modeller av sina lösningar
 • hitta för- och nackdelar med att åka tåg eller bil

Övergripande kopplingar till LGR11

2.2 KUNSKAPER – MÅL
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN – MÅL
Skolans mål är att varje elev
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

Ämnesspecifika kopplingar till LGR11

BILD
Bildframställning
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder
HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP
Konsumtion och ekonomi
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
Att leva i världen
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
SVENSKA
Tala, lyssna och samtala
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
TEKNIK
Tekniska lösningar
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Teknik, människa, samhälle och miljö
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Företaget

Årskurs 4-6

Om företaget/organisationen

Sedan 2001 är SJ ett aktiebolag som ägs av svenska staten. På SJ jobbar ca 4 000 personer. Vi på SJ kör persontrafik med tåg och ca 110 000 personer reser med SJ varje dag. Vi har ansvar för den nationella persontrafiken med tåg. Alla tåg som körs av oss är eldrivna. Vi köper endast förnyelsebar el från vatten- och vindkraft till tågen i Sverige. Det innebär att utsläppen från tågen blir minimala. Om man räknar per person så motsvarar till exempel utsläppen av koldioxid under en resa med tåg mellan Stockholm och Göteborg (ca 50 mil) utsläppen från tre milliliter bensin. Med så lite bensin går det inte ens att starta en bil. Alla resor med SJ:s eltåg uppfyller Naturskyddsföreningens krav för Bra Miljöval som är världens tuffaste miljömärkning.

Smakprov eller fullt blås!

Logga in för att få tillgång till alla våra läromedel och inspirationsmaterial i fullständigt format. Inte medlem än? Registrera dig helt kostnadsfritt här.

Integritetspolicy

Lärarinfo

I denna uppgift kan du till exempel låta eleverna:

 

 • uppfinna/ hitta på kreativa förslag
 • skriva och rita
 • bygga modeller av sina uppfinningar
 • hitta för- och nackdelar med att åka tåg eller bil
 • diskutera problematiken kring koldioxidutsläppen
 • ta reda på koldioxidutsläpp för tåg och bil per 100 km och person och jämföra
 • göra en kostnadsberäkning på uppfinningarna/ förslagen
 • läsa om järnvägens utbyggnad och historia
 • läsa om historien kring transporter

Övergripande kopplingar till LGR11

2.2 KUNSKAPER – MÅL
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN – MÅL
Skolans mål är att varje elev
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

Ämnesspecifika kopplingar till LGR11

BILD
Bildframställning
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP
Konsumtion och ekonomi
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
BIOLOGI
Natur och samhälle.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
GEOGRAFI
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
SVENSKA
Tala, lyssna och samtala
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
TEKNIK
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Företaget

Årskurs 7-9

Om företaget/organisationen

Sedan 2001 är SJ ett aktiebolag som ägs av svenska staten. På SJ jobbar ca 4 000 personer. Vi på SJ kör persontrafik med tåg och ca 110 000 personer reser med SJ varje dag. Vi har ansvar för den nationella persontrafiken med tåg. Alla tåg som körs av oss är eldrivna. Vi köper endast förnyelsebar el från vatten- och vindkraft till tågen i Sverige. Det innebär att utsläppen från tågen blir minimala. Om man räknar per person så motsvarar till exempel utsläppen av koldioxid under en resa med tåg mellan Stockholm och Göteborg (ca 50 mil) utsläppen från tre milliliter bensin. Med så lite bensin går det inte ens att starta en bil. Alla resor med SJ:s eltåg uppfyller Naturskyddsföreningens krav för Bra Miljöval som är världens tuffaste miljömärkning.

Smakprov eller fullt blås!

Logga in för att få tillgång till alla våra läromedel och inspirationsmaterial i fullständigt format. Inte medlem än? Registrera dig helt kostnadsfritt här.

Integritetspolicy

Lärarinfo

I denna uppgift kan du till exempel låta eleverna:

 • uppfinna/ hitta på kreativa förslag
 • skriva och rita
 • bygga modeller av sina uppfinningar
 • hitta för- och nackdelar med att åka tåg eller bil
 • diskutera problematiken kring koldioxidutsläppen
 • ta reda på koldioxidutsläpp för tåg och bil per 100 km och person och jämföra
 • göra en kostnadsberäkning på uppfinningarna/ förslagen
 • läsa om järnvägens utbyggnad och historia
 • läsa om historian kring transporter
 • ta reda på växthuseffektens påverkan på närmiljön och den globala miljön
 • diskutera ändliga resurser som drivmedel
 • diskutera ändliga resurser vid tillverkning av tåg respektive bil
 • fundera kring tids- och ekonomisk aspekt av ändliga resurser
 • fundera kring oändliga resurser för transporter
 • diskutera vad som händer med oss och naturen om det blir så att alla våra ändliga resurser tar slut
 • ta reda på olika politiska partiers åsikter i miljö- och transportfrågor
 • undersöka debatten för/emot kollektivt åkande kontra bilåkande

Övergripande kopplingar till LGR11

2.2 KUNSKAPER – MÅL
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN – MÅL
Skolans mål är att varje elev
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

Ämnesspecifika kopplingar till LGR11

BILD
Bildframställning
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP
Konsumtion och ekonomi
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
BIOLOGI
Natur och samhälle.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.