Processutbildning för en mer entreprenöriell skola och förskola
För: Pedagoger från förskolan till gymnasiet
Omfattning: 3-5 tillfällen
Pris: Offereras
 
Detta är en djupare utbildning i entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt. Vi utgår från just din skola och era behov.
Vi erbjuder förskolan utbildningar och workshops med bas i det utforskande arbetssättet och entreprenöriella förhållningssättet. 
 
Under utbildningen kommer vi att bland annat beröra följande:
  • Historik & utveckling kring entreprenörskap i skolan
  • Konkreta exempel på metoder och inspirationsmaterial 
  • Aktuell forskning i ämnet
  • Entreprenöriellt förhållningssätt
  • Entreprenörskap & läroplanen
  • Samverkan & samarbete mellan skola, näringsliv & närsamhälle

Kursdeltagaren ska efter genomgången utbildning:
  • Ha utvecklat en beredskap, vilja och tillit att själv arbeta entreprenöriellt i skolan.
  • Ha fördjupade kunskaper om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.
  • Ha kunskap om läroplanen med fokus på entreprenörskap.

Vid bokning av denna utbildning erhåller skolan ett automatiskt medlemskap i FramtidsFrön under ett år vilket ger tillgång till vår hemsida med flera webbaserade inspirationsmaterial, kunskapsbank, möjlighet att beställa material, tips och nyheter.