VÅRA SKOLEVENTS
Våra events syftar till att uppmuntra elevers motivation och drivkraft. Vi kan utbilda och stötta skolans personal i en process inför ett event eller under själva eventet, allt utifrån era önskemål. Vi genomför allt från lokala event på skolan till ett event för skolor i en hel region. Låter det intressant? Kontakta ditt närmaste regionkontor för mer information.