Tidsresan
För: Hela grundskolan

Tidsresan hjälper eleverna att skapa en historisk förankring i närsamhället, få en förståelse för sin samtid och att uppleva hur de kan skapa ett framtida samhälle för alla. Värdegrundsfrågorna kommer in som ett naturligt inslag genom att lyfta frågor kring likabehandling, jämställdhet och genus under hela arbetets gång.