VÅRA MATERIAL
Inspirationsmaterialen syftar till att bejaka och utveckla elevernas inneboende företagsamhet, nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. De underlättar för skolor att arbeta med den entreprenöriella processen.

Plocka, kombinera och inspireras av materialen - och gör dem till dina!

Alla våra material går att ladda ner eller att arbeta med digitalt.

Våra inspirationsmaterial passar åldersgrupper från förskolan upp till årskurs 3 i gymnasiet.

Till varje material har vi kopplat de olika målen i LGR11 eller Lpfö98. Du hittar detta under respektive material.