VÅRA LÄROMEDEL
Våra läromedel syftar till att bejaka och utveckla elevernas inneboende företagsamhet, nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. De underlättar för skolor att arbeta med den entreprenöriella processen.

Plocka, kombinera och inspireras av materialen - och gör dem till dina!

Alla våra läromedel går att ladda ner eller att arbeta med digitalt.

Våra läromedel passar åldersgrupper från förskolan upp till årskurs 3 i gymnasiet.

Till varje läromedel har vi kopplat de olika målen i LGR11 eller Lpfö98.