Om oss
FramtidsFrön är en ideell organisation med syfte att främja attityder till entreprenörskap och utveckla det entreprenöriella förhållningssättet i skolan (F- åk 9). Sedan 2002 arbetar vi för att stötta skolan i sitt uppdrag med att bejaka och utveckla barns inneboende drivkraft, nyfikenhet och kreativitet. Samtidigt hjälper vi skolan till en nära samverkan med omvärlden. FramtidsFrön har från Skolverket ett nationellt uppdrag arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.