HandsOn
För: Åk 6 till 9
Du hittar det här: Elevhäfte (sv & eng) & lärarhandledning
HandsOn Enterprising tränar elevernas personliga entreprenörskap. Materialet ger träning i hur man förverkligar en idé. Eleverna får möjlighet att diskutera och fundera kring sin framtida yrkesroll, de intervjuar förebilder och får praktisk träning i hur man startar en egen verksamhet. Eleverna arbetar i mindre grupper som gör en miniaffärsplan, marknadsundersökning och en marknadsföringsplan. Arbetet presenteras sedan på en marknadsdag.
 
Materialet finns både på engelska och på svenska. 
 
HandsOn Enterprising ger eleverna kunskap i språk, projektarbete, marknadsföring, ekonomi, planering och att arbeta i grupp. Eleverna tränas i kreativt tänkande och i att starta ett företag. HandsOn Enterprising har FramtidsFrön tagit fram tillsammans med pedagoger i Sydafrika och är ett material som används på skolor i de båda länderna.