Maria och Bisse
Fritidspedagoger
Öjersjö Brunn
Partille
 

 

Så gjorde vi - Om att jobba med Make a difference i skola och på fritids.

 

Vi arbetar som fritidspedagoger på Öjersjö Brunn skola i Partille. På vårt fritidshem har vi länge arbetat med elevernas inflytande. Det är ett fokusområde som vi försöker ha med oss i allt vi gör, en röd tråd i verksamheten. Vi har valt att kalla elevernas inflytande för ”Ta sig för-skap” och uppmuntra dem att komma med egna initiativ i att arrangera eller skapa saker. 

 

I höstas kom vi i kontakt med Framtidsfrön och Make a difference och tyckte att det passade så bra med tanke på vårt uppdrag enligt läroplanen och vår speciella inriktning på fritidshemmet. Organisationer och företag ger ju barnen uppdrag och är genuint intresserade av hur barn tänker kring dem!

 

Vi valde ut några uppdrag av skiftande karaktär och presenterade dem för eleverna. De fick sedan välja ut vilka de tyckte lät intressanta och kunde tänka sig att arbeta med. Utifrån elevernas önskemål satte vi samman grupper som fick börja resonera och skissa upp idéer om hur de skulle kunna lösa problemen. Detta första arbete gjorde vi tillsammans i hela arbetslaget, fritidspedagoger och lärare, under skoltid. Vid några tillfällen arbetade vi med detta.

 

Sedan samlades vi på ett fritidsråd och förklarade att nu fick var och en tänka efter om man ville arbeta vidare med projektet och komma med på mässan i Göteborg. Detta innebar att man fick lägga ganska mycket av sin fritidstid för att göra en snygg och spännande presentation tillsammans med sin grupp. Ungefär hälften av eleverna, både killar och tjejer, valde att jobba vidare och vara med på Make a difference-mässan.

 

Det var en hel del arbete förstås, men också mycket roligt! Vi fick hjälp av vår snälla vaktmästare som körde alla barnens modeller till mässan. Några föräldrar följde med oss på bussen in till stan och många slöt upp på mässan. Mässan var väldigt bra arrangerad. En jury gick runt och lyssnade mycket intresserat på vad barnen hade att berätta. Alla var glada och nöjda med vad de varit med om och undrar när det är dags för Make a difference igen. Några av eleverna som valde att inte vara med ångrade sig och hoppas på en ny chans i höst.