Monica Lindroos
Lärare
Anders Ljungstedts gymnasium
Linköping
 
Jag har arbetat som gymnasielärare i snart 20 år med ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program. Mitt val att arbeta med ungdomsgruppen har berikat och lärt mig väldigt mycket. Många i gruppen har dåliga erfarenhet av skolan och känner sig misslyckade. Jag försöker att lyfta elevernas positiva sidor och styrkor och är nyfiken på dem som människor, på det vill jag bygga min undervisning.
 
En god stämning, hänsyn och ett positivt individuellt bemötande har alla rätt till i en lärandemiljö. Hur ska man annars kunna fokusera på kunskapsinhämtning? Jag jobbar med mig själv som redskap och försöker vara en god förebild som lärare och vuxen. Fokus i skolan är läsa, skriva och räkna och för många av eleverna är detta förmågor som de inte har så lätt för.
 
Jag brukar säga att om skolan skulle fokusera på bollsport så vore jag den som inte skulle klara av det.  Jag hade inte blivit ett dugg bättre på bollsport oavsett om jag hade tränat på det varje dag i grundskolan i 9 år. Skolan är inte samma självklara plats för alla och att ingjuta hopp, en tro på sig själv och en ljusare syn på framtiden är för mig en stor del av mitt arbete med ungdomarna.
 
 

Second Chance School