Temavecka för niorna
I Motala har SYV under några år framgångsrikt arbetat med en temavecka för niorna på hösten inför gymnasievalet. De har tagit ett gemensamt grepp över alla kommunala högstadieskolor för att säkerställa likvärdigheten.
De flesta praoplatser som kommunen kan erbjuda är inom skola och förskola, det är svårt att hitta platser ute i näringslivet som blir meningsfulla för eleverna. När praon i nian togs bort ville vägledarna ersätta den med något som skulle ge eleverna en bredare kunskap kring gymnasievalet och framtiden. Det blev starten till att arbeta fram en temavecka som numer genomförs på alla kommunala högstadieskolor i Motala. 
 
Till en början ville skolorna ha kvar praon men nu när man har provat och utvecklat temaveckan ser skolorna vinsten av att eleverna får så mycket mer till sig under den veckan än om de bara skulle varit på en och samma arbetsplats. Temaveckan innebär en del extra arbete och engagemanget bland lärarna varierar lite mellan skolorna men eleverna är väldigt nöjda med veckan. Vägledaren märker bland annat att eleverna kopplar tillbaka till sina upplevelser och olika föreläsningar i veckan under vägledningssamtal. 
Temaveckan har utvecklats från år till år och det som vägledarna känner idag är att de vill få med personalen på skolorna ännu mer i arbetet och utveckla både förberedelserna inför veckan och det efterarbete som kan göras på ordinarie lektioner.
 
Vägledningsgruppen är organiserad under Bildningsförvaltningen i ett vägledningscentrum där alla vägledare är samlade från grundskola till vuxenutbildning och har så varit i några år. Theresa säger att det här skulle hon aldrig hinna genomföra ensam på sin skola, gemensamt i vägledningsgruppen kan de växla upp resurserna genom att hjälpa varandra under veckan och nyttja all kompetens som finns i gruppen. 

Fortsättning följer nedan.
 
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här