Pedagog
Här nedan kan du läsa om vad några pedagoger har för erfarenhet av FramtidsFrön.

Om du vill veta vad som sagts om våra utbildningar så kan du läsa det här (länk)
 
Möt Gunilla Molin Ekdalaskolan, Härryda om hur det är att sända radio och arbeta med inspirationsmaterialet Radio-Aktiv. 
 
Positivt bemötande
"Framtidsfröns främsta styrkor och anledningen till varför vi valde att samarbeta med dem är enligt mig är deras kompetens gällande entreprenöriellt lärande, deras intresse för vårt projekt, samt deras positiva bemötande mot oss pedagoger och elever. 
 
I vårt Applikations projekt som startade 2011 har Framtidsfrön vart en viktig faktor för framgången med projektet. Framtidsfrön har stöttat oss både med entreprenöriell handledning samt med verktyg för oss pedagoger samt elever. FramtidsFrön har även fungerat som en kontakt med samhället utanför skolan och möjligheter för eleverna/pedagogerna att åka på bland annat mässbesök.
 
I vårt applikations projekt har vi använt oss av materialet ”Frö-retaget” samt ”HandsOn Enterprising” för att ge eleverna grundkunskaper i hur man går från ide till handling och hur man startar upp ett företag. Verktygen har vart bra pedagogiska hjälpmedel som eleverna har arbetat med under projektet, och jag kan personligen rekommendera materialet för andra som ska arbeta med entreprenörskap." 
 
Dan Halldin, Förstelärare och IKT-pedagog
Landamäreskolan, Västra Hisingen, Göteborg samt projektledare för App-projektet
 
 
Förbättrat elevernas yrkesorientering
”FramtidsFröns främsta styrkor är bra material: Företagsorienteringen, hemsidan. Tydliga och kommunikativa medarbetare.
Vårt samarbete med FramtidsFrön har bidragit till att öka elevernas yrkesorientering, historiskt och i nutid.  Att våga ringa, fråga och uppträda professionellt. 
 
Den avgörande faktorn till att vi samarbetar med FramtidsFrön är för att det är ett bra koncept!
Jag kan absolut rekommendera FramtidsFrön till andra skolor. FramtidsFrön har trevliga och kunniga medarbetare som är lätta att ha att göra med.”
 
Ingela Knabe, Lärare, 
Hedeskolan, Kungsbacka kommun
 
 
En ny värld av möjligheter
”FramtidsFröns främsta styrkor är proffsigt, trevligt bemötande och snabb hjälp om man kör fast, behöver hjälp med nya infallsvinklar eller tekniskt kunnande.
 
Vårt samarbete med FramtidsFrön har bidragit till att jag/vi lärt oss en mängd nya saker, att våga ge oss in på något vi inte visste mycket om sedan tidigare, men som öppnat upp en ny värld av möjligheter för oss som lärare och våra elever. Jag har t o m börjat spåna på möjligheten att starta en skolradio tillsammans med några andra kollegor och även en skoltidning.
 
Den avgörande faktorn till att vi samarbetar med FramtidsFrön är att ni kunde erbjuda den hjälp och de kontakter vi behövde och som vi hade haft mycket svårare att åstadkomma själva och som tagit mycket mer tid i anspråk. Nu var allt sådant redan fixat - vi fick ett färdigt koncept som kunde fyllas med vårt eget innehåll och det skapade en trygg arena där vi kunde lära oss längs vägen och lugnt kunde göra misstag som ni hjälpte oss att lösa med goda råd och teknisk hjälp.
 
Jag kan definitivt rekommendera FramtidsFrön till andra skolor. Jag tyckte att det var jättekul att jobba med er och jag är jätteintresserad av att fortsätta samarbeta med er.” 
Charlotte Magaji Jacobsson, Lärare
Varlaskolan, Kungsbacka kommun
 
 
Ökat vårt nätverk
”För oss har FramtidsFrön kunnat bidra med ett etablerat nätverk och genomtänkt idé så att vi själva kan lägga energin på elevernas utveckling och arbete. Vi har också kunnat möta andra skolor i FramtidsFröns regi och dela erfarenheter med dem, mycket värdefullt!
 
 Vårt samarbete med FramtidsFrön har bidragit till att eleverna har fått chansen att samarbeta med varandra mot ett gemensamt mål som inneburit många kontakter med omgivande samhälle och som varit roligt, meningsfullt, lagom tidspressat och som vi tycker varit väldigt verklighetsnära. Det har blivit något handfast producerat, radioprogrammet finns där! Vi kan se positiva effekter av elevernas samarbeten i alla ämnen, det är en poäng i sig att arbeta ämnesövergripande.
 
Vi lärde först känna FramtidsFröns verksamhet för att se att den överensstämde med våra värderingar, när det var klart var det också smidigt samarbete när det gällde det praktiska. Skolans vardag är stressad, så det var viktigt att även det fungerade. 
Eftersom vi själva gärna fortsätter samarbeta med Framtidsfrön är det något vi också tror andra kan ha glädje av för att få måluppfyllelse på ett vettigt och roligt sätt.”
 
Ingela Bursjöö, Lektor Göteborg Stad Centrum
Lärare i naturvetenskap, matematik och teknik på Johannebergsskolan 
Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap,Göteborgs Universitet, Institutionen för fysik Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning, CUL