Större förståelse för skolans ämnen
Kristian Svalin, Kinda Kommun, årets FramtidsLots 2011
Intervju fredagen den 28 februari, 2014 av Anette Tilly och Jessica Sundqvist
Vem är Kristian Svalin som fick ta emot priset Årets Framtidslots 2011?
Kristian Svalin arbetar sedan flera år som lärare på Allhamra gymnasieskola och utvecklingsledare i Kinda Kommun.  2010 blev Kristian Svalin utsedd till årets Framtidlots utifrån motiveringen: "Kristian Svalin har under många år brunnit för och arbetat med entreprenörskap i skolan. Till en början med sina elever och senare även med sitt arbetslag, sin skola och hela Kinda kommun. Han har genom sitt engagemang sett till att all skolpersonal har kommit ut till företag och byggt upp nätverk utanför skolan. Kristian har också bidragit till att pedagoger fått inspiration, utbildning och möjlighet att främja ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen".
 
Det lyser om Kristian när han berättar om sitt yrke som lärare, vilket han beskriver som ett oerhört roligt och stimulerande jobb. "Läraryrket är en fantastisk utmaning", menar Kristian, "att möta människor varje dag som jag ska få att tänka, det är jättespännande". 
 
Ett återkommande ord när vi intervjuar Kristian är, "det ska vara roligt". Kristian menar att "det ska vara roligt när man lär sig, skolan vara lustfylld. Inte att man ska skratta jämt, det är förstås en bonus, men den ska vara lustfylld. Skolan blir det om man förstår nyttan av den och man får en meningsfull skola".
 
Ett av Kristians stora intressen är att bygga och konstruera på sin fritid. Om han ska göra något hemma, så läser han på mycket inför det teoretiskt och tar reda på vad som ska göras i vilken ordning etc. därefter provar sig Kristian fram. Här menar Kristian blir det tydligt att "jag har nytta av mitt entreprenöriella förhållningssätt,  vilket gör att jag vågar chansa, pröva, testa och göra om och göra rätt. Jag ser möjligheter istället för problem, jag ser mig själv som en hopplös optimist, vilket följer med mig både på min fritid och i min yrkesroll".
 
Kontakt med FramtidsFrön
"Jag kom först i kontakt med FramtidsFrön när de var på Värgårdsskolan och presenterade sig och pratade om Finn upp. Till en början nappade jag inte alls på idéerna som FramtidsFrön erbjöd då jag var ny och hade fullt upp med att komma in i läraryrket", berättar Kristian.  Efter en tid i sin tjänst hamnade Kristian i ett projekt där FramtidsFrön var involverade och Kristian lärde då känna organisationen FramtidsFrön, här kom han i kontakt med företagsamhet och entreprenöriellt lärande och i det samarbetet började Kristian förstå vilken nytta Framtidsfrön gör.
 
"Mitt samarbete med FramtidsFrön har sett olika ut genom åren, periodvis har det varit intensivt och emellanåt mindre intensivt. Det som tog fart vad gäller vårt samarbete var när vi hade miniföretagande på högstadiet och FramtidsFrön kom och hade inspirationslektioner med eleverna. Då väcktes tankar om hur jag kunde samverka med FramtidsFrön och sedan dess har jag använt dem som inspiration och bollplank. Jag har varit på en del kurser och  konferenser som de arrangerat samt deltagit på mässor och processutbildningar för att lära känna deras material men också för att nätverka", berättar Kristian. 
 
"Jag har samarbetat och använt mig av FramtidsFrön på våra studiedagar och mässor i Kinda. Det är alltid kul att prata och diskutera med dem för det väcker alltid tankar och idéer, det är kreativt och inspirationsfullt", menar Kristian. 
 
Kinda kommuns medvetna sätt att  implementera SYV -planen
"Att ha tydliga mål och att ha ledningsgrupper, med rektorer och andra nyckelpersoner som driver har varit väldigt viktig, för kommunens implementering av SYV-planen", menar Kristian. "Vi tar hela tiden upp den för att hålla den aktuell och levande. Jag tror att det är viktigt att ha tydliga mål och planer, där det framgår vad man ska göra och när, det är jätteviktigt. Dessutom är det naturligtvis av stor vikt att man följer upp det och ser till att det händer någonting. En bra start är att konkretisera målen och göra dem mätbara. Vi har kommit en bit på väg, men har en bit kvar vad gäller detta", framhåller Kristian. 
 
Vinster med att arbeta med entreprenörskap i skolan
Vinsterna med att arbeta med entreprenörskap i skolan är enorma om man ser utifrån både ett elevperspektiv och pedagogperspektiv, menar Kristian. "Eleverna skapar och utvecklar sin självständighet och reflekterar över sitt egna lärande. Förhoppningsvis leder det till motivation och att man får en meningsfull skola och förstår vad man ska ha sin kunskap till."
 
"Vad gäller pedagogperspektivet så underlättar det enormt med motiverade elever. Därtill finns stora samordningsvinster genom att man samverkar och arbetar ämnesövergripande. Då lämnas utrymme för tid att planera, uppmärksamma och prata mycket mer med elever. Det i sin tur gör att man lär sig bygga relationer till eleverna", framhåller Kristian.
 
"Även kommunen vinner mycket på detta", menar Kristian. "Det blir en meningsfull skola, där det finns en tydlig röd tråd från förskolan till gymnasiet. Det i sin tur leder förhoppningsvis till en större genomströmning."
 
Förutsättningar för entreprenörskap i skolan
Struktur
Om  man ska kunna underlätta för entreprenörskap i skolan menar Kristian att det är av stor vikt att jobba på strukturen och komma bort från det fyrkantiga schemat. Kristian betonar: "vi kan inte hacka upp skolan i fyrtiominuters moduler därför livet i sig inte är uppdelat i 40 minuters moduler, att man hoppar från det ena till det andra. Utan man måste våga att bryta strukturen och gå utanför ramen och samverka, det är jätteviktiga förutsättningar", vidhåller Kristian. "Det är något jag själv försökt göra i den verksamhet jag  arbetar. För mig är det inte så viktigt om jag har en och en halv timma till förfogande, om jag då använder en halvtimme till en sak och sedan går vidare till något annat eller om jag använder 2 timmar, det viktiga är att eleverna får kunskap eller får möjlighet att lära sig det de ska lära sig", berättar Kristian. 
 
"Inom den verksamhet som jag jobbar mest, det vill säga gymnasieskolan har vi tillsammans i arbetslaget bestämt oss för att bryta schemamönstret och att vi tillsammans ska samverka i betydligt större grad och har gjort så i ungefär två års tid. Detta kan vi naturligtvis utveckla ännu mer", menar Kristian. Dessutom i mitt utvecklingsarbete när jag jobbar mot de andra rektorerna försöker jag få dem att tänka utanför det fyrkantiga schemat. Det fungerar ganska bra, vi är på god väg men det finns mer att göra.
 
Kultur
När det gäller entreprenöriell kultur försöker Kristian vara en inspiratör och motivera,  att våga tänka. Vidare berättar Kristian:" att ha ett öppet klimat i skolan där alla får uttrycka vad de vill, ett tillåtande klimat med diskussioner för idéer, hur dumma de än må vara är viktigt och det tror jag påverkar klimatet". 
 
"Vi har i Kinda kommun fått en nybyggd och nyrenoverad högstadieskola Värgårdsskolan. Det är lite kul att se att med det nya och fräscha så har man byggt bort en hel del av den gamla kulturen. Det gör det jättespännande att jobba med Värgårdsskolan. Det nya, det öppna skollandskapet har skapat ett en kultur som är väldigt kreativ", framhåller Kristian.
 
Hur får man med kollegorna?
"Om man ska få detta arbetssätt att fungera, få sina kollegor att bli nyfikna, prova något nytt och få dem att vara med, då är det viktigt att man är påläst och att man inte är helt ensam, att man är flera eldsjälar som kan stötta och hjälpa till", betonar Kristian. "Det är också viktigt att ha en ledning som vill förändra, utan det får man inte så mycket förändringar. Att man har en ledning som prioriterar detta innebär att man har mandat att styra. Dessutom tror jag det är viktigt att man har bra verktyg som man kan erbjuda och som är lätta att  använda, som gör att man vågar ta steget att prova i klassrummet. Att prata om det är en sak men att göra det är en annan", menar Kristian. 
"Flexibilitet och bra verktyg är oerhört viktiga för att få en bra genomslagskraft på ett nytt arbetssätt oavsett vad det handlar om", framhåller Kristian. 
 
Företagen
Kristian berättar med stolthet om Kinda kommuns devis ”det är nära i Kinda”. Det kan låta blasé, men i Kinda är det verkligen nära och det har jag haft jättestor nytta av i mitt arbete. Det är inte så långt mellan besluten och mellan beslutsfattarna. Behöver jag få tag i någon så är den inte längre bort än ett telefonsamtal. Det är här företagen kommer in, att ha ett ömsesidigt utbyte och förstå varandra är jätteviktigt", framhåller Kristian. 
 
"När jag började att jobba med företagen i Kinda kommun diskuterade vi mycket om vem som skulle ta första steget och fokus lades på fel saker som att vem ska ta första stegen,  utan det handlar om det första steget ska tas och ansvaret vilar både på skola och näringsliv", menar Kristian".
 
"Efter dessa diskussioner har vi fått igång ett jättebra samarbete. Vi har skapat arenor där vi träffas och lärt oss att förstå att skolvärlden och företagsvärlden inte ser lika ut, men det fungerar väldigt bra om vi synkar ihop oss. Jag tror det är väldigt viktig att kunna presentera för företagen och få dem att förstå vad de vinner på att samverka. Man måste hitta tydliga win - win situationer som gör att företagen vill det här lika mycket som skolan", vidhåller Kristian.
 
Regionen
"Vad gäller regionen och att få genomslagskraft på ett förändrat arbetssätt så tror jag att organisationer som FramtidsFrön gör väldigt stor nytta", betonar Kristian. "Att det finns en uppsökande verksamhet, så att lärarna inte behöver uppfinna hjulet utan att de kan få hjälp via de organisationer som finns att stötta i verksamheten ute på skolorna och få hjälp med det de behöver. Jag tror också det är viktigt att det finns nätverk och att det finns utbyten, att vi har nytta av varandra, skolor, kommuner, företag. Att vi hittar organisationer som samverkar möjliggör att utveckla detta" menar Kristian.
 
Utmaningar
Den största utmaningen att jobba på det här sättet menar Kristian är förändring. "Förändring tar tid, förändring är otäckt. Alla vill ha utveckling men väldigt få vill förändra sig. Att visa på att det här arbetssättet gagnar alla är svårt men kul. Det krävs en del envishet för att stånga sig fram och vidare. Nu när jag kommer ut till skolorna möts jag inte längre av några suckar utan tvärt om, jag möts av entusiasm och att de tycker det är spännande. Vi har kommit förbi en hel del hinder, men vi har fortfarande en väg att vandra. Det handlar om mod och vilja att utveckla", berättar Kristian.
 
Goda exempel 
Kristian berättar: "Ett bra exempel både vad gäller ett entreprenöriellt förhållningssätt och entreprenörskap är hur vi har jobbat med praon för åttorna i Kinda kommun. Eleverna har fått i uppdrag under sin praotid utöver att de ska jobba, att göra en film om sina företag. Denna film ska sedan presenteras för klassen men också på Kindamässan. Dessutom bedöms dessa filmer av en jury och det genererar i ett stort pris där man bedömer innehåll och kvalité på presentationen. Det är ett kul exempel där vi har lyckats hitta meningsfulla uppgifter och där eleverna har en publik. Eleverna sätter igång det här med lust och hjärta och tycker det är jättekul", betonar Kristian.
 
 
Framtidslots 2011
"Att få utmärkelsen årets Framtidslots är väldigt hedrande", menar Kristian. "Personligen är jag jättestolt över utmärkelsen. När jag fick utmärkelsen fick jag en mängd gratulationer och uppmärksamhet. När jag ser statyetten påminns jag om att jag har fått den och det ger mig en kick att fortsätta jobba. Jag tror också utmärkelsen har stärkt min roll inom kommunen och förvaltningen. När de blev uppmärksamma på att jag fick priset blev de mer angelägna om att vi borde satsa på det här.  Samma år som jag fick priset året Framtidslots fick jag även en utmärkelse i Kinda kommun som årets entreprenör bland kommunanställda, vilket även det är väldigt hedrande. Det kan samtidigt vara  stressande, då man hela tiden måste leverera, det är dock en kul press," framhåller Kristian.
 
 
Framtiden
"Framtiden är jättespännande, det är den enda plats som vi inte har varit på ännu", menar Kristian." Jag tror att vi har kommit långt i Kinda kommun, men vi har väldigt långt kvar till att vara implementerade överallt. Många är nyfikna, många vill och hittar på egna idéer som är jättebra, men vi behöver jobba vidare för att skapa en röd tråd inom kommunen. Jag jobbar just nu med en plan för vad elever i Kinda kommun ska ha upplevt vad gäller entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, från det att de börjar förskolan till det att de slutar gymnasiet. Jag hoppas att det i förlängningen ska leda till glada och nöjda elever som är stimulerade och att det är meningsfullt att gå i skolan. Bidrar det till att eleverna får en ökad måluppfyllelse är det en klar bonus. Får vi fler lärare att jobba på det här sättet, så kommer vi få fler eleverna att ta kommandot över sina egna liv och inse behovet att kunna fylla det med meningsfullhet och det i sin tur generar till ungdomar som vill ta livet i sina egna händer. 
 
3 goda råd för att komma i gång med entreprenörskap i skolan
Här ger Kristian Svalin 3 goda råd för att komma i gång med entreprenörskap i skolan, där basen är att man som person måste man vara nyfiken. 
  1. Se eleverna som medarbetare
  2. Se till att varje dag fylls med glädje och lust
  3. Samarbete och meningsfullhet lärande. Använd närsamhället som en resurs!
 
3 goda råd för att leda ett förändringsarbete
  1. Att vara påläst och veta vad man pratar om är A och O
  2. Att vara ödmjuk
  3. Att vara ett positivt föredöme